Drängar i Nybygget  (Bygget)

 

Arbetsår                         Namn                  född               död                                                            Utdrag ur   levnadsbeskrivning

1809
 Sven Carlsson  f.  i Hägerstad socken. 
  Dräng hos Jöns Persson.
Han kom från 1809 från Oppeby socken och han flyttar senare 
det året till Hägerstad socken. 
                                                                        
1804-06
 Petter Jonsson  f.  1776 i Linköping.      Död  18/12 1849.
Dräng hos Jöns Persson.
Han kom ca 1804 från Söderö med hustru och barn.  De
flyttar sedan till Sveden på Fallviks ägor 1806. 
1809-11
 Johannes Andersson  f.  1789 i Värna socken. 
Dräng hos Jöns Persson.
Han flyttar ca 1809 från Söderölund till Nybygget. Där tjänar
han dräng till 1811, då han flyttar till Björsäter socken. 
1812-16
 Petter Hagstedt  f.  19/1 1794 i Klockaregården, Kättilstad,
                               Kätt. sn.          Död 20/2 1828.  
Dräng hos Jöns Persson.
Kommer 1812 från Söderö och flyttar 1816 till Kättilstad.
År 1818 flyttade han till Kohagen på Bjälebo ägor.  
1816-21
 Nils Persson  f.  25/9 1797 i Hanekulla, Kättilstad sn. 
                            Död 12/2 1857. 
Dräng hos Jöns Persson.
Han flyttar 1816 från Bällinge till Nybygget. Där är han dräng
till 1821 då han gifter sig med torparens äldsta dotter, och de
tar då över torpet. 
1822-23
 Johannes Månsson   f.   2/2 1801 i Tollstad.
Dräng hos Nils Persson. 
Flyttade från Medelö 1822, till Nybygget. Han stannar där till
1823 då han flyttar till Hägerstad socken.  Han gifter sig där.
Han återfinns senare som dräng i Kohagen på Bjälebo ägor. 
1844-45
 Jöns Magnus Svensson  f.  12/3 1805 i Kisa socken.  
Dräng hos Jonas Nilsson. 
Kom med hustrun från Djursberg, på Söderö ägor, 1844. De
flyttar sedan till Hägerstad socken, 1845.  
1846-
 Jonas Nilsson   f.  10/1 1808 i Stenstugan, Ärnäset,
                                          Kättilstad sn.    Död 4/1 1858. 
Dräng hos Petter Kindbom.
 Kommer till Nybygget från Oppeby 1846. Vart han sedan 
flyttar står ej. Men han återfinns 1858, skriven på "socknen". 
  
1848-49
 Jonas Petter Engström   f.  7/12 1829 i Mörtetorp,
                                            Kättilstad sn. Död 25/12 1851.  
Dräng hos Petter Kindbom.
Han kom från Hålebo, där han tjänat som dräng, 1848. Han 
flyttar troligen ca 1849, vart står ej. 
Troligen till Grindstugan på Mörtetorps ägor för där dör han 1851. I dödboken står: "På LänsLazarett sedan 8/8, der han dog". 
  
1851- 52
 Nils Peter Johansson   f.  25/10 1826 i Svensbo, Bjälebo,
                                                      Kättilstad   socken.
Dräng hos Carl Fredrik Johansson.
Kommer från Medelö 1851. Stannar till 1852, då han 
flyttar till Svärdsdal.  
1869 - 71
 Karl Oskar Karlsson   f.  26/8 1848 i Vist socken. 
Dräng hos Carl Fredrik Johansson.
Flyttade 1869 från Norrtorp till Nybygget. Där stannar han
till 1871 då han flyttar till Hägerstad socken.  
1881- 82
 Anders Gustaf Andersson   f.  4/11 1861 i St. Vakendal,
                                                    Fallvik, Kättilstad socken. 
Dräng hos Salomon Salomonsson. 
Kommer från Krontorp på Vilebo ägor 1881. Han stannar i 
Nybygget till 1882, då han flyttar till Oppeby socken.  
1884- 1915
 Johan Peter Johansson   f.  8/9 1828 i Tjärstad sn. 
                                               Död 29/1 1915.
Dräng hos Salomon Salomonsson. 
Han är änkling då han och sonen Carl Oskar kommer till
Nybygget från Gassemåla. Han skrivs senare under "tillhus"
där. Han gifter om sig 1890.  Det står i längden att han är
"arb", arbetare. Han finns fortfarande i Nybygget år 1910, 
skriven som "jordbruksarbetare".  Han dör där 1915 
1885-87
 Carl Gustaf Persson   f.  1/5 1859 i Kvarnsveden, Fallvik,
                                                               Kättilstad  socken.  
Dräng hos Salomon Salomonsson. 
Han kommer 1885 från Hagtorpet på Söderö ägor.  
I Nybygget stannar han till 1887, då han flyttar till 
N Amerika.   
1886-87
 Per Jakob Andersson   f.  7/6 1868 i St. Vakendal, Fallvik,
                                               Kättilstad  socken.  
Dräng hos Salomon Salomonsson. 
Han flyttar från Stora Vakendal på Fallviks ägor, 1886, och
till Nybygget. Där är han dräng till 1887 då han flyttar till
Kättilstad nergård. Senare flyttar han till Halltorp i Skeda
socken, där han blir livgrenadjär. Han byter då namn till
Halldorf. 
1887-88
 Johan Alfred Johansson   f.  2/2 1870 i Kvarntorp, 
                                                              Kättilstad  socken.
Dräng hos Salomon Salomonsson. 
Kommer från Kvarntorp, där han varit dräng i garveriet.
Han flyttar sedan 1888 med, när torparen i Nybygget 
flyttar till Gassemåla.  
1890-91
 Erik Peter Nestor   f.  9/6 1875 i Kättilstad socken.   
Dräng hos Carl Gustaf Nilsson.
Han skrivs på "socknen" 1890, då han flyttar till Nybygget.
Där stannar han till 1891 då han flyttar till Massebo.  
1891-92
 Gustaf Adolf Karlsson   f.  7/12 1871 i Korsudden,
                                               Räckskog, ,  Kättilstad  socken. 
Dräng hos Carl Gustaf Nilsson.
Han kom 1891 från Kättilstad uppgård. I Nybygget stannar
han till 1892 då han flyttar till Hagtorpet på Söderö ägor. 
1897-99
 Johan Albert Karlsson   f.  8/7 1871 i Kisa socken.  
Dräng hos Carl Gustaf Nilsson.
Han kommer 1897 från Dalslund på Räckskogs ägor.  
Och han stannar i Nybygget till 1899, då han flyttar till 
Hägerstad socken. 
1899-1901
 Johan Alfred Karlsson   f.  20/12 1869 i Kvarntorp, 
                                                         Kättilstad  socken.
Dräng hos Carl Gustaf Nilsson.
Flyttar från Gällsvik på Fallviks ägor, 1899, till Nybygget. 
Han gifter sig 1901 med en dotter till torparen.  De flyttar
mellan 1901 och 1903 troligen till Svärdsdal på 
Gassemåla . 

 

                                                  Till Huvudsidan                               Till Nybygget-sidan