Mormorsgruvan.se
  • Här kan du läsa mer om gruvornas historik, gruvarbetare med familjer, gårdar kring gruvorna m.m.
  • Söderö är ett säteri i Östergötland. Och här kan du hitta historik, folk som arbetat på säteriet, stugor torp under gården och folket på dessa m.m.
  • Materialet som finns här , är till viss del från en studiecirkel i Dockekulla bygdegård från början av 2000-talet.
  • Innehållet framtaget av : Ernie Roos

    ernie@mormorsgruvan.se