Välkommen till Mormorsgruvan.se

Historia och nutid om olika platser i Östergötlands sydöstra del


Gruvarbetare och deras familj 
vid gruvorna i Närstads gruvdistrikt

Söderö säteri med gårdar, torp, arbetare, pigor , drängar m.m.

Gårdar i Norra Kinda.
Historia om gårdar och folk. 

Vad handlar sidorna om. 

Det är ett litet försök att genom tiderna få en inblick i vad folk sysslade med, vart de flyttade m.m.  Uppgifterna är till stor del hämtade från Kyrkarkiv. Men när det började med kameror, så finns det ju möjlighet att också se hur folk såg ut , eller vad de gjorde.  Hoppas någon kan tycka det är intressant.  
Hittar ni något fel, eller ni har något intressant ni vill förmedla, maila mig.